İNGİLİZCE MUTLULUĞU İFADE ETME YOLLARI

<!– wp:paragraph –>
<p>İnsanlar, günlük hayatlarında onlarca duyguya maruz kalır. Sadece 24 saat içerisinde bile insan hem üzülür, hem sevinir, hem sinirlenir. Yani insan hayatı ve duygular iç içe geçmiş vaziyettedir. Bu nedenledir ki, insanlar ilk var oldukları zamandan bu yana duygularını ifade etmenin çeşitli yollarını aramışlardır. Duyguları ifade etmenin en kolay ve etkili yolu ise dildir.</p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>
<p>Dil, yukarıda da bahsedilmiş olduğu gibi, duyguları ifade etmenin en kolay yoludur. Çünkü insanlar hem kullandıkları kelimeler ile hem de bu kelimeleri dile getirme şekilleri ile duygularını kolayca karşısındakine iletme şansını “dil” ile elde ederler. Bir duyguyu ifade etmek için onlarca farklı kelime bulunuyor olması da bunun en büyük kanıtıdır. Örneğin mutlu olan bir insanın nasıl mutlu olduğu, ne kadar mutlu olduğu ve mutluluk karşısında nasıl bir tepki verdiği ancak onu dile getiriş şekli ile anlaşılır hale gelir. Bu nedenledir ki bir duygu, onlarca kelime ile anca dile getirilebilmektedir.</p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>
<p>İngilizcede “Happy” Kelimesine Alternatif Kelimeler</p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>
<p>On Cloud Nine<br>Kelimenin köken olarak Budizm’den geldiği düşünülmektedir. Çünkü Budizm dininde parlak bulutların üzerinde bir varlığın yaşadığı ve bu yerde insanların bencil duygularından arındığı iddia edilir. Kelime anlam olarak ise “Bulutların üzerinde” olacak kadar mutlu olunduğunu ifade etmektedir.<br><br>Jumping for Joy<br>Belki de mutluluk ifade etmek için kullanılan deyimler içerisinde “en kolay” denilebilecek deyim jumping for joy deyimidir. Bu deyim, insanların güzel bir haber aldığında yerinde duramayıp kıpır kıpır olmasını ve durduğu yerde sevinçten zıplamasını ifade etmektedir. &nbsp;Ayrıca bu deyim için “İçim içime sığmıyor” sözünün farklı bir şekli desek, şüphesiz yanılıyor olmayız.<br><br>Delight<br>Şüphesiz mutluluğu ifade etmenin en şık, en güzel şekillerinden biri “delight” kelimesidir. Bu kelime, bir şeyi yapmaktan, bir şeyi gerçekleştiriyor olmaktan büyük keyif alındığı anlamına gelmektedir. Özellikle ciddiyet gerektiren resmi ortamlarda “happy” yerine bu kelimenin kullanılması oldukça doğru olacaktır. Örneğin resmi törenlerde tanışılan birine “I’m delight to meet you!” demek, hem verilen ciddiyetin hem de alınan hazzın en net ve şık göstergelerinden olacaktır.<br><br>Ecstatic<br>Ecstatic, aşırı sevinç içeren durumlarda kullanılan bir kelimedir. Örneğin bir arkadaş ile yapılan aktivitede alınan o deli sevinç, bu kelime ile ifade edilebilecek kadar üst düzey ve kısmen abartı bir sevinçtir.<br><br>Merry<br>Evet bu “merry” “Merry Christmas” derken kullanılan kelimenin ta kendisidir. Anlam ve kullanım bakımından “happy” ile aralarında hiçbir fark yoktur. Yani “Merry Christmas” demek ile “Happy Christmas” demek tamamen aynı şeylerdir. Ancak siz yine de geleneği sürdürerek “Merry” kelimesini kullanmaya devam etseniz daha iyi olacaktır.<br><br>Blessed<br>Bu kelime, daha çok dini alt yapılı bir kelimedir. Yani Türkçede kullanılan “Allah’ın iyi, güzel kulu” kavramındaki “iyi” ve “güzel” kelimeleri, İngilizcede Blessed ile karşılık bulmaktadır.<br><br>Radiant<br>“Happy” kelimesine alternatif olarak kullanılabilecek bir diğer kelime Radiant kelimesidir. Mutlu olduğunda etrafına adeta neşe, ışık saçan insanları görmüşsünüzdür. Gözleri parıl parıl parlayan, etrafa gülücükler saçan bu insanların mutluluğunu ifade edebilecekleri en doğru kelime “Radiant” kelimesidir. Çünkü bahsi geçen durumların tamamına uyan en net kelime, yine bu kelimedir. Özellikle hamile kadınların mutluluğu ifade edilirken bu kelimenin kullanıldığı görülmektedir. Çünkü bu mutluluğun ulaşılabilecek “en üst” mutluluk olduğu yaygın bir düşüncedir.<br><br>Tickled Pink<br>Mutluluğun insanlar üzerinde yaratmış olduğu çeşitli etkiler vardır. Kızaran yanaklar bu etkilerin en net belirtisidir. İşte mutluluktan yanakların pembeleşmesi ve değişen yüz ifadesi, İngilizcede “Tickled Pink” deyimi ile karşılık bulmaktadır.</p>
<!– /wp:paragraph –>

Leave a Comment