KÜRESEL FAALİYETLİ FİRMA SAHİPLERİ NEDEN İNGİLİZCEYİ ÖNEMSEMELİ?

Dünya üzerinde sayıca fazla birçok insan farklı nedenlerden dolayı İngilizce eğitimi almaktadırlar. Seyahat, sohbet gibi sosyal faaliyetlere ek olarak kültürel gelişim ve uluslar arası firma faaliyetleri de bu çabayı destekleyen önemli unsurlardan olmaktadır. Firmalara ek bireyler arası ilişkilerin de küresel nitelikte olması, İngilizceyi resmi dil olarak kabul eden ülkelerde doğan insanların “şanslı” olarak nitelendirilmesine neden olurken, aynı doğrultuda İngilizce resmi diline sahip olmayan ülke insanlarının ise “şanssız” olarak nitelendirilmesine neden olmuştur.

Resmi dili İngilizce olmayan ülkelerde yaşayan insanlar bu “şanssızlık” unsurunu önlemek, firma veya kişisel ilişkilerini desteklemek amacı ile İngilizce eğitimi almayı tercih etmişlerdir. Burada akla gelen temel soru ise şudur: Küresel faaliyet gösteren firma sahipleri İngilizce öğrenim seviyesini neden bu kadar önemsemektedirler?

Yetkililer tarafından gerçekleştirilen araştırmalar toplumdaki mevcut İngilizce seviyesi ile ekonomik ve kültürel gelişmişlik arasında doğrudan bir korelasyon olduğunu ortaya çıkarmıştır. Dil seviyesine bağlı olarak artış gösteren ekonomik gelişmişlik toplumu etkilediği gibi bireyi de etkilemektedir. İyi bir İngilizce seviyesine sahip olan ve bu sahip olduğu seviyeyi ülkesine oranla daha üst noktaya taşıyan yönetici veya çalışanlar, ülkesine oranla daha düşük bir gelişmişlik seviyesine sahip kişilerden daha yüksek oranlı bir maaş almaktadırlar.

İnsanın bulunduğu topluma uzaklaşması sorunu şehirler büyüdükçe büyüyen ve yine aynı oranda gelişen bir sorundur denilebilir. İnsanların büyüyen ve gelişen şehirlere inat küçülen yakın çevreleri, sosyal alanların sayı ve türlerinin artmasına inat gerek sorumluluklarına bağlı olarak sosyalleşecek zamanı bulamamaları gerekse de zamanı buldukları halde resmi ilişkilerin artmasına bağlı olarak istedikleri dönütleri alamamaları bu “uzaklaşma” sorununun temelini oluşturmaktadır.

Yukarıda da belirtildiği gibi bu ve benzeri durumlara bağlı olarak İngilizce seviyesini geliştirmek isteyen insanlar birçok farklı yola başvurabilmektedirler. Etüt merkezi formatında İngilizce öğrenim kursları, internet üzerinden gerçekleştirilen faaliyetler ile İngilizce geliştirme çabaları ve online eğitim kursları bu yolların başında gelmektedirler. Burada dikkat edilmesi gereken unsur şudur ki eğer yalnızca sosyal faaliyetlerinizde değil, bunlara ek uluslar arası ticari ve ekonomik faaliyetlerinizde de İngilizceyi aktif olarak kullanmak ve konuşma istiyorsanız günlük konuşma dilinden ziyade “Business English” olarak da adlandırılan iş İngilizcesi yani üst düzey İngilizce öğrenmeye çaba göstermeniz gerekir.

Leave a Comment