İngilizce Öğren | Aysun Uğuş Bursa İngilizce Kursu

İngilizce Çeviri Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İngilizce Çeviri Yaparken Nelere Dikkat Ederiz ?

İletişim, her çağın olduğu gibi bizim çağımızın da en büyük gerekliliğidir. İngilizce çeviri iletişimin bir parçasıdır. İnsanların birbirleri ile uyum haline yaşamak, duygu ve isteklerini karşı tarafa iletmek için iletişim kurması gereklidir. Çünkü ancak dil ile iletişim kurmak mümkündür. Bahsi geçen dil, salt dil olabileceği gibi beden dili de olabilir ancak beden dili mutlaka bir yerden sonra yetersiz kalacaktır, bu da bilinmelidir. Çünkü insan karşısındakine ağlayarak kötü olduğunu hissettirebilir ancak eğer beden diline tam anlamı ile hakim değilse neden ağladığını iletemez. Bu nedenle dil oldukça önemlidir.

Konu yazı diline geldiğinde yukarıda bahsedilmiş olanlar da yeterli değildir. Yani bir insan ne kadar mutsuz olursa olsun, karşısındakine “mutsuzum” yazmadan karşısındakinin bunu bilmeye imkanı yoktur. Çünkü yazı ile haberleşen ve yine yazı ile iletişim kuran insanların birbirinden uzak olması nedeni ile, bir şeyler söylenmeden bilinmesi mümkün değildir.
Aslında yukarıda bahsedilmiş olan durumların tamamı aynı zamanda çevirinin önemi ile alakalıdır. Çünkü farklı dilleri konuşan iki kişinin tam anlamı ile iletişim kurabilmesi, iki kişiden birinin veya çevrede bulunan bir üçüncü kişinin çeviri yapmasına bağlıdır. İnsanların birbirlerinin duygularını tam anlamı ile bilmeleri için de çevirinin doğru yapılması önemlidir. Bahsi geçen çeviri uzman çevirmenler tarafından gerçekleştirilen bir çeviri olmak zorunda değildir. İngilizce konuşmak, kişin kendi kendisine bile çevri yapmasını gerektiren bir durumdur.

Çeviri Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

  1. Öncelikle bir konuda doğru bir şekilde çeviri yapabilmek, yani karşı tarafın ne dediğini tam anlamı ile anlayabilmek için İngilizce bilgisinin sürekli olarak taze tutulması gereklidir. Sürekli tekrar edilmeyen, üzerine konuşulmayan bilgi bir süre sonra zihni terk edecektir. Bu sebeple İngilizce öğrenmek, ya da doğrudan dil öğrenmek ömür boyu süren bir olaydır.
  2. İngilizce çeviri yaparken, ya da İngilizce öğrenirken hem ana dilin hem de İngilizcenin dil kurallarına  hakim olmak gereklidir. Çünkü gerek İngilizce Türkçe çeviri yapıyor olmak gerekse de İngilizce cümleyi Türkçeye uyarlıyor olmak iki dilin de kurallarını bilmeyi gerektirir. Bu sebepledir ki, online İngilizce eğitim veren Aysun Uğuş Yabancı Dil Okulları bir dili yalnızca yazarak değil, aynı zamanda hem okuyarak hem de konuşarak öğrenmeyi hedeflemektedir. Çünkü hayatın her alanına yayılmış olan bir dili doğru bir şekilde öğrenmek daha kolaydır.
  3. Gelelim çeviri metnine. Çeviri konusunda yapılan en büyük hata, metni parça parça ele almaktır. Oysa öncelikle salt çevri amacı güdülmeden metnin tamamının okunması gereklidir. Yani düşünün ki bir metin var önünüzde ve siz onu okuyup anlamaya çalışıyorsunuz. Metni parça parça ele alırsanız cümle cümle anlamaya çalışırsanız ana temayı anlayamazsınız. Bu sebeple metni önce baştan sona kesintisiz okuyup sonra çevirmeye başlamanız sizin için daha avantajlı ve daha doğru olacaktır.
  4. Kelime haznenizi geniş ve taze tutun. Bu da bir dili doğru çevirmek, dili anlamak için gerekli olan bir diğer önemli zorunluluktur. Çünkü İngilizce hayatın her alanında var olan bir dildir. Diyelim ki ileride bir ilaç prospektüsünü çevireceksiniz. Öyle resmi çevirilere de gerek yok, kendiniz için almış olduğunuz bir ilacın prospektüsünü okuyacaksınız. Bir kelimeyi yanlış okusanız, yanlış bilseniz ve bunu araştırma gereği duymasanız ne olur? Belki de ilacı yanlış kullanır ve iyileşme sürecinizi geciktirirsiniz. Bu sebeple konu İngilizce öğrenmek olduğunda sürekli ve düzenli kelime tekrarları yapmak, yeni kelimeler öğrenmekten kaçınmamak her zaman faydalı olacaktır.

Leave a Comment