Aysun Uğuş Bursa İngilizce Kursu

“Hoşça Kal” Demenin Alternatif Yolları !

Kelime Dağarcığı Geliştirmek

Kelime dağarcığı, dışarıdan bakan kişilere konuşan kişi hakkında birçok haber verir. Mesela insanlar bir günde ortalama 300-400 farklı kelime kullanır. Günün 24 saat olduğu ve bu 24 saatte her insanın ister istemez birçok kişi ile iletişimde olduğu hesaba katıldığında yalnızca 300-400 kelime kullanılıyor olmasının oldukça az olduğu gayet ortadadır. Buna karşılık bu 300-400 kelimenin üzerine çıkan insanlar, yani farklı kelimeler kullanmaya özen gösteren kişiler, ister istemez diğerlerinden sıyrılarak zihinlerde yer edinecektir. Bu nedenledir ki yeni bir dile başlarken dikkat edilmesi gereken ilk şeyin kelime dağarcığı olduğunu söylemeye gerek bile yoktur. Bu yazıda da İngilizce “Hoşça kal!” demenin farklı yollarının ele alınıyor olmasının temel nedenlerinden biri de budur. Hoşça Kal Demenin 7 Farklı Yolu

  1. BYE Bye, herkesin günlük hayatta yoğun olarak kullandığı, Türkçeye de geçmiş olan bir kelimedir. Kelimenin kullanım alanı konusunda tabi olduğu herhangi bir sınırlama yoktur. Yani bu kelimeyi iş arkadaşına kullanmak da, aileye kullanmak da hatta iş ortaklarına kullanmak da gayet olağan ve normal karşılanmaktadır.
  2. SEE YOU LATER See you later, “görüşmek üzere” anlamında kullanılan bir İngilizce vedalaşma şeklidir. Bunun, see you soon ve talk to you later gibi kullanım şekilleri de vardır. Yine bu vedalaşma şekillerinin arkadaşlara ve nispeten daha yakın olunan çevreye karşı kullanılması doğrudur. Genel ve doğru yazılış şekli see you olmak ile birlikte, “See ya!” şeklinde kullananlar da mevcuttur ve bu kullanım da olağan karşılanmaktadır.
  3. TAKE IT EASY “Good bye!” şeklindeki vedalaşmaya alternatif olacak vedalaşma türlerinden biri de budur. Take it easy, “hoşça kal”, “kendine iyi bak” gibi anlamlarda kullanılabilmektedir. Bu kalıp, kişinin dinlenmeye ihtiyacı olduğunu, biraz kendine zaman ayrıması gerektiğini ifade etmekle birlikte, sinirlenen bir kişiye söylenen “Sakin ol!” şeklindeki telkinleri de ifade edebilmektedir.
  4. I’M OFF Bu kullanım tarzı, daha çok kalkmaya hazırlanan bir kişinin “Ben gidiyorum!” deme şeklini ifade etmektedir. Bu ifadeyi yalnız kullanmak biraz kaba ve sert bir ifadeyi ortaya çıkarabileceği için, “Ben çıkıyorum” yani,” I’m off” denmeden önce genellikle “Right then” gibi ifadeler kullanılmaktadır. Bunlar, ben çıkıyorum ifadesini yumuşatma yollarıdır.
  5. HAVE A NICE DAY Have a nice day, veya başka bir kullanım şekli ile “Have a good day!” Türkçedeki “İyi günler!” şeklinde vedalaşmalara karşılık gelmektedir. Bu tür vedalaşma cümleleri, daha çok arada samimiyet bulunmayan kişilerin nezaketi elden bırakmamak için kullandığı cümlelerdir. Örneğin Angelina adlı bir kişiyle vedalaşırken, “Have a nice day, Angelina!” demek, bu vedalaşma şeklinin kullanımına uygundur.
  6. TAKE CARE Bu ifade, “Kendine iyi bak!” demenin bir diğer yoludur. Ancak bu ifadenin kullanılış amacı “Dinlenmeye ihtiyacın var, dinlenmelisin.” Gibi alt imalardan çok, karşıdaki kişiye sıcak ve samimi bir şekilde veda etmektir. Yani bu vedalaşma şekli, içerisinde samimiyet bulundurmaktadır. Ayrıca birine “Take care!” demek, onunla uzun bir süre ya da en azından birkaç hafta görüşülemeyeceği anlamını da içerisinde taşıdığı için, her gün görüşülen birine “Take care!” demek doğru değildir.
  7. GOOD NIGHT Bu kalıp, çoğunlukla sadece “İyi geceler!” demek için kullanılsa da vedalaşma amacı ile kullanıldığı zamanlar da mevcuttur. Örneğin akşam herhangi bir yerde tesadüfen karşılaşan iki insanın, ya da plan yaparak görüşüp evlerine dağılmak üzere olan insanların birbirlerine “Good night!” diyerek veda etmeleri oldukça normal karşılanmaktadır.

Leave a Comment