Logo Loading

GENERAL ENGLISH

GENERAL ENGLISH

Aysun Uğuş Yabancı Dil Kursu eğitim modeli dil bilimindeki en son yaklaşımlar doğrultusunda düzenlenmiştir. Bu programda daha ilk dersten itibaren konuşma pratiklerine başlanır. Program,dersin en az %80’ini öğrencinin dili kullanma becerisini sözel olarak geliştirmesi hedeflenerek dizayn edilmiştir.Ayrıca ders dışı çalışmalarınız interaktif CD’lerle desteklenir. Bu CD’lerde konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerinizin hepsini geliştirecek ve size doğrudan geri bildirimde bulunacak şekilde programlanmıştır.

Aysun Uğuş Yabancı Dil Kursu’nda uygulanan bu programın amacı kişilerin İngilizce becerilerini geliştirmektedir. Aysun Uğuş Eğitim Merkezi, Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri tarafından belirlenen 6 seviye uygulamasını edinmiştir.

 

Programın Amacı

1. Öğrencilerin dinleme, okuma, konuşma, sözlü anlatım becerilerini kazandırmak.

2. Yaratıcı, teşvik edici ve en güncel öğretim yöntem ve metodların kullanılarak öğrencilerin gelişimini sağlamak.

3. İletişimsel öğretim yaklaşımını temel edinerek öğrencinin dil edinimini geliştirmek.

 

AVRUPA DİLLERİ ORTAK ÇERÇEVE PROGRAMI

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması:

Diller için belirlenmiş değerlendirme ve referans sistemidir. Üç adet seviyeden oluşur:

1. Temel kullanıcı (A1 ve A2 düzeyleri)

2. Bağımsız kullanıcı (B1 ve B2 düzeyleri)

3. Usta kullanıcı (C! Ve C2 düzeyleri)

 

DEĞERLENDİRME KOŞULLARI

ANLAMA

1.1.1 Dinleme

A1: Benimle, ailemle ve yakın çevremle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel alıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilirim.

A2: Beni doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilirim. (örneğin; en temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek). Kısa, net, basit, ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilirim.

B1: İş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilirim. Güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanıma giren konularda ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net olduğunda anlayabilirim.

B2: Güncel bir konu olması koşuluyla uzun konuşma ve sunumları anlayabilir, karmaşık tümcelerle yapılan tartışmaları takip edebilirim. Standart dilin kullanıldığı filmlerin birçoğunu anlayabilirim.

C1: Açıkça yapılandırılmamış ve ilişkiler açıkça belirtilmemiş sadece ima edilmiş olsa bile uzun konuşmaları anlayabilirim. Televizyon programlarını ve filmleri fazla zorluk çekmeden anlayabilirim.

C2: İster canlı ister yayın ortamında olsun, hiçbir konuşma türünü anlamakta zorluk çekmem. Sadece normal anadili konuşma hızında ise, aksana alışabilmem için biraz zamana ihtiyacım olabilir.

1.1.2 Okuma

A1: Katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit tümceleri anlayabilirim.

A2: Kısa ve basit metinleri okuyabilirim. İlanlar, kullanım kılavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları anlayabilirim.

B1: Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilirim. Kişisel mektuplarda belirtilen olay, duygu ve dilekleri anlayabilirim.

B2: Yazarların belli tutum ve görüşü benimsedikleri, güncel sorunlarla ilgili makaleleri ve raporları okuyabilirim.

C1: Üslup farklılıklarını da ayırt ederek uzun ve karmaşık, somut ya da edebi metinleri okuyabilir, ilgi alanımla alakalı olmasalar bile herhangi bir uzmanlık alanına giren makale ve uzun teknik bilgileri anlayabilirim.

C2: Kullanım kılavuzları, uzmanlık alanına yönelik makaleler ve yazınsal yapıtlar gibi soyut, yapısal ve dilbilgisel açıdan karmaşık hemen hemen tüm metin türlerini kolaylıkla okuyabilir ve anlayabilirim.

KONUŞMA

1.2.1 Karşılıklı Konuşma

A1: karşımdaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerimi oluşturmada bana yardımcı olması koşuluyla, basit yoldan iletişim kurabilirim. O anki gereksinime ya da çok bildik konulara ilişkin alanlarda basit sorular sorabilir ve cevap verebilirim.

A2: Bildik konularve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilirim. Genellikle konuşmayı sürdürebilecek kadar anlamasam da kısa sohbetlere katılabilirim.

B1: Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek birçok durumda başa çıkabilirim. Bildik, ilgi alanıma giren ya da günlük yaşamla ilgili (örneğin; aile, hobi, iş, yolculuk ya da güncel olaylar gibi) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilirim.

B2: Öğrendiğim dili anadili olarak konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletişim kurabilirim. Bildik konulardaki tartışmalarda, kendi görüşlerimi açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilirim.

C1: Kullanacağım sözcükleri çok fazla aramaksızın, kendimi akıcı ve doğal biçimde ifade edebilirim. Dili, toplumsal ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili bir şekilde kullanabilirim. Düşünce ve fikirlerimi açık bir ifadeyle dile getirebilir ve karşımdakinin konuşmalarıyla ilişkilendirebilirim.

C2: Hiç zorlanmadan her türlü konuşma ve tartışmaya katılabilir; deyimler ve konuşma diline ait ifadeleri anlayabilirim. Kendimi akıcı bir şekilde ifade edebilir, anlamdaki ince ayrıntıları kesin ve doğru bir biçimde vurgulayabilirim. Bir sorunla karşılaşırsam geriye dönüp, karşımdaki insanların fark etmelerine fırsat vermeyecek bir ustalıkla ifadelerimi yeniden yapılandırabilirim.

1.2.2 Sözlü Anlatım

A1: Yaşadığım yeri ve tanıdığım insanları betimlemek için basit kalıpları ve tümceleri kullanabilirim.

A2: Basit bir dille ailemi vediğer insanları, yaşam koşullarımı, eğitim geçmişimi ve son işimi

betimlemek için bir dizi kalıp ve tümceyi kullanabilirim.

B1: Deneyimlerimi, hayallerimi, umutlarımı, isteklerimi ve olayları betimlemek için çeşitli kalıpları yalın bir yoldan birbirine bağlayabilirim. Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilirim. Bir öyküyü anlatabilirim. Bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilirim ve izlenimlerimi belirtebilirim.

B2: İlgi alanıma giren çeşitli konularda açık ve ayrıntılı bilgi verebilirim. Çeşitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu hakkında görüş bildirebilirim.

C1: Karmaşık konuları, alt temalarla bütünleştirerek, açık ve ayrıntılı bir biçimde betimleyebilir, belirli bakış açıları geliştirip uygun bir sonuçla konuşmamı tamamlayabilirim.

C2: Her konuda bağlama uygun bir üslupla ve dinleyenin önemli noktaları ayırt edip anımsamasına yardımcı olacak şekilde konuşmamı etkili ve mantıksal bir şekilde yapılandırabilir, açık, akıcı bir betimleme ya da karşıt görüş sunabilirim.

1.2.3 Yazılı Anlatım

A1: Kısa ve basit tümcelerle kartpostal yazabilirim. Örneğin: Tatil kartpostalıyla selam göndermek gibi. Kişisel bilgi içeren formları doldurabilirim. Örneğin: Otel kayıt formuna isim, uyruk ve adres yazmak gibi.

A2: Kısa, basit iletiler yazabilirim. Teşekkür mektubu gibi çok kısa kişisel izlenimlerimi betimleyen kişisel mektuplar yazabilirim.

B1: Bildik ya da ilgi alanıma giren konularla bağlantılı bir metin yazabilirim. Deneyim ve izlenimlerimi betimleyen kişisel mektuplar yazabilirim.

B2: İlgi alanıma giren çok çeşitli konularda anlaşılır, ayrıntılı metinler yazabilirim. Belirli bir bakış açısına destek vererek ya da karşı çıkarak bilgi sunan ve nedenleri ileri süren komposizyon ya da rapor hazırlayabilirim. Olayların ve deneyimlerin benim için taşıdıkları önemi ön plana çıkaran mektuplar yazabilirim.

C1: Görüşlerimi ayrıntılı bir biçimde, açık ve iyi yapılandırılmış metinlerle ifade edebilirim. Bir mektup, komposizyon ya da rapor yazabilirim. Önemli olduğunu düşündüğüm konuları ön plana çıkararak karmaşık konularda yazabilirim. Hedef belirlediğim okuyucu kitlesine uygun bir üslup seçebilirim.

C2: Uygun bir üslupla açık ve akıcı metinler yazabilirim. Okuyucunun önemli noktaları ayırt edip anımsamasına yardımcı olacak etkili, mantıksal bir yapılandırmayla bir durum ortaya koyan karmaşık mektuplar, raporlar ya da makaleler yazabilirim. Mesleki ya da edebi yapıt özetleri ve eleştirileri yazabilirim.

0
Connecting
Please wait...
Mesaj Gönder

Üzgünüz, şuan tüm operatörlerimiz çevrimdışı.Bize mesaj gönderebilirsiniz. En yakın sürede size dönüş sağlanacaktır.

* İsim
* Telefon
* Eposta
* Yardım almak istediğiniz konuyu kısaca tarif edin
Giriş Yap

Merhaba, Size daha iyi hizmet verebilmemiz için görüşmeden önce birkaç bilgiye ihtiyacımız var. Lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz.

* İsim
* Telefon
* Yardım almak istediğiniz konuyu kısaca tarif edin
Canlı Destek
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?